Valse emailberichten in omloop

Er is geconstateerd dat er valse emailberichten in omloop zijn. U of jij kunt mogelijk emailberichten ontvangen waarvan het lijkt alsof ze van iemand van onze gemeente afkomstig zijn, bv van een kerkenraadslid, pastoraal werker of van een van de verenigingen. De emailadressen van de Hervormde Gemeente Arnemuiden zijn goed beveiligd tegen het versturen of ontvangen van ongewenste emailberichten, maar omdat dit soort nepberichten steeds geraffineerder zijn en met dagelijks verbeterde technieken worden opgesteld, is die beveiliging nooit 100% waterdicht.

Controleer daarom bij ontvangst van een onverwacht of verdacht emailbericht altijd goed het emailadres van de afzender. Vaak is bij een valse email het emailadres onduidelijk of niet correct. Een emailadres van iemand van de Hervormde Gemeente Arnemuiden eindigt altijd op …@hervormdarnemuiden.nl.

Bij valse emailberichten is vaak de tekst ook niet correct. De aanhef is soms verkeerd, er staan spelfouten in de email of de tekst is onsamenhangend.

Vaak wordt in valse emailberichten gevraagd op een link te klikken om zogenaamd gegevens te controleren of aan te vullen. Klik nooit op dit soort linkjes. Het kan ook zijn dat de email een bijlage bevat. Ook hier is het advies daar nooit, zonder nadenken, op te klikken. Neem liever even contact op met de afzender om te vragen wat precies te bedoeling is. Maar, gebruik hiervoor nooit de contactgegevens in de e-mail, maar zoek deze zelf op bijvoorbeeld op deze website of in de kerkbode.

Meer informatie over valse of ongewenste mail? Zie onderstaande websites.

Valse emailberichten in omloop