Gemengd koor “de Lofstem”

Vindt u het leuk om te zingen? En wilt u met het zingen een boodschap overbrengen, namelijk het evangelie? Dan voelt u zich vast thuis bij Gemengd koor ‘de Lofstem’.

Het repertoire van “De Lofstem” bestaat uit geestelijke liederen en psalmen waarbij verkondiging van het Evangelie een grote rol speelt. Jaarlijks worden een aantal uitvoeringen gegeven, in de Nederlands Hervormde Kerk en bejaarden- en verzorgingstehuizen.

Iedere maandagavond repeteren wij van 20:00 tot 22:00 uur in zaal Ichtus. Ons koor wordt geleid door dirigent Marien Stouten. Kom gerust eens meezingen, nieuwe leden zijn van harte welkom!

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mw. M. Nijholt-Marteijn
Secretaris: mw. M. Wiskerke
Tweede secretaris: vacant
Penningmeester: mw. J. Marteijn-Janse
Bibliothecaris: mw. J. Meerman-Schroevers
Secundus: dhr. J. Schroevers
Algemeen lid: mw. P. Marteijn-Marteijn

Historie

Het Gemengd Koor “De Lofstem” werd op 26 november 1959 opgericht. De eerste dirigent was Cees Meulenberg. Bij de oprichting bestond het koor uit ongeveer 25 leden. Het huidige ledenbestand telt 58 leden.

Activiteiten

In deze periode zijn we bezig met het instuderen van de liederen die we zullen zingen op de komende zangavonden.

Belangrijke data (D.V.)

  • zaterdag 17 december 2022, 19:00h: jaarlijkse kerstzangavond. Aan deze avond werken mee het gemengd koor “de Lofstem”, kinderkoor “Jubilate” en christelijk jong mannenkoor “Jubilate” uit Ridderkerk.
  • maandag 9 januari 2023, 20:00h: start van het (tijdelijke) projectkoor voor de uitvoering van het oratorium Exodus. Dit oratorium wordt op D.V. zaterdag 13 mei 2023 uitgevoerd. Gastleden voor dit projectkoor zijn van harte welkom!