Pastoraat

In de Bijbel komen we verschillende keren het beeld tegen van de herder en zijn schapen. Aan de hand van dit eenvoudige voorbeeld wil de Heere laten zien wie Hij is voor Zijn kinderen. Hij is de Goede Herder, en Zijn kinderen zijn de schapen van Zijn kudde. Wat dit beeld wil zeggen, is dat de schapen afhankelijk zijn van de zorg van de Herder. Schapen zijn weerloze dieren, die veel aandacht nodig hebben. De Heere is de Goede Herder, de Goede Pastor. Want, een Pastor is een Herder. Zijn zorg hebben wij het meeste nodig.

Toch wil de Heere dat wij ook zorg voor elkaar hebben. Daarom is een predikant ook een Pastor. Hij heeft herderlijke zorg voor de gemeente. Ook andere ambtsdragers zijn geroepen om pastoraat te bedrijven. Want, soms hebben mensen echt zorg nodig. In tijden van verdriet en moeite, rouw en gemis, ziekte en pijn. Dan is het nodig om pastorale, herderlijke zorg te krijgen. Maar, ook in tijden van vreugde en blijdschap is het goed om dat met elkaar te delen!

Wie pastoraat nodig heeft, kan dat te kennen geven bij de wijkouderling, de predikant of de pastoraal werker.

Praktisch betekent dat: