Beroepingswerk (update 17 mei  2024)

Onze kerkenraad heeft een beroep uitgebracht op ds. D.J.W. Kok uit Stolwijk. In verband met het beroep kwam ds. Kok in de morgendienst van zondag 5 mei “op beroep” preken.

Op vrijdag 17 mei heeft ds. Kok bekendgemaakt dat hij het op hem uitgebrachte beroep vanuit onze gemeente niet kan aannemen. Opnieuw een teleurstelling voor onze gemeente, maar we geloven en vertrouwen dat de Heere zich niet vergist.

Wilt u het beroepingswerk van onze gemeente, alsmede ds. Kok en zijn gezin, blijven gedenken in uw gebeden?

Beroepingswerk (update 17 mei 2024)