17 april Gemeenteavond Christenen voor Israël

De gemeenteavond van D.V. 17 april staat in het teken van Israël. Spreker deze avond is Kees van Velzen. Het thema van deze avond is: Leven wij in de eindtijd? De tijd waarin we leven is uitermate spannend, christenvervolging is er als nooit te voren. Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. Profetieën worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.

Lezend in Jeremia kom je een raadselachtige zin tegen “Aan het einde van de dagen zul je dit begrijpen”. Kennelijk ontving Jeremia woorden van God die pas de laatste generatie zal begrijpen. Welke woorden zijn dat? Daar gaan we het graag over hebben tijdens de komende gemeenteavond en we gaan ontdekken dat het meest bediscussieerde land ter wereld, Israël, daar de hoofdrol in
speelt.

Het is voor ons allemaal van het grootste belang om vanuit de Bijbel meer te gaan zien wat er in onze tijd gebeurt en wat de rol is die wij daarin mogen en misschien zelfs moeten vervullen. Jong en oud is van harte welkom in zaal Ichthus. Neemt u gerust anderen mee! De gemeenteavond begint om 20:00 uur, er is inloop vanaf 19:30 uur. Er is ook een boekentafel met onder andere Israëlische
producten.

Zie ook: www.christenenvoorisrael.nl

17 april Gemeenteavond Christenen voor Israël