Vrijwillige hulpverlening Arnemuiden

De Vrijwillige hulpverlening Arnemuiden (VTA) is een gezamenlijk initiatief van de Arnemuidse kerken. Ook binnen onze gemeente zijn er vrijwilligers om te helpen in bijzondere of moeilijke omstandigheden. Ze vormen een vangnet in situaties waarin voor u (nog) geen professionele hulp beschikbaar is, uw mantelzorgers enigszins ontlast moeten worden of wanneer er sprake is van een klein sociaal netwerk rondom u. Let wel, onze hulp is geen vervanging van professionele hulpverlening, en is in principe dan ook tijdelijk, voor een periode van maximaal 6 weken.

Waaraan kunt u denken voor het benaderen van de Vrijwillige hulpverlening?

  • vervoer of begeleiding naar ziekenhuis of specialist
  • (samen) boodschappen doen
  • ondersteuning in huishoudelijke taken bij ziekte of na ziekenhuisopname
  • opvang van kinderen bij ziekte
  • oppas op of opvang van een oudere met dementie wanneer de partner verhinderd is
  • maaltijden bereiden
  • simpelweg omdat u het fijn vindt een bezoekje te krijgen omdat u zich eenzaam voelt.
  • enz.

Omdat er sprake is van vrijwilligerswerk zijn er aan deze hulp geen extra kosten verbonden. Wel is er afgesproken dat de vrijwilligers van u een auto-vergoeding ontvangen van € 0,25 km wanneer vervoer nodig is. Daarnaast vragen wij u, ingeval er voor u een maaltijd wordt bereid, de ingrediënten daarvan aan de vrijwilliger te vergoeden.

VTA coördinatie en contactpersonen zijn:
Mevr. Carolina Janse : tel. 0118 – 62 85 38
Mevr. Yvonne Holleman : tel. 0118 – 60 36 61

De Vrijwillige hulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Contactpersoon binnen de diaconie is diaken P. Wisse (diaken3@hervormdarnemuiden.nl). De Vrijwillige hulpverlening van onze gemeente maakt ook deel uit van de Vrijwillige Thuiszorg Arnemuiden (VTA); een samenwerkingsverband van de 4 kerken uit Arnemuiden. Vanuit deze samenwerking wordt hulp geboden aan de buitenkerkelijke naaste in Arnemuiden, gebaseerd op de Bijbelse opdracht tot het geven van naastenliefde. (Lev. 25:35, Rom. 12:20 en Lukas 10)

Vrijwilligers gevraagd!

We willen hierbij een oproep doen voor vrijwilligers. Je bent van harte welkom om op een ‘voor u/jouw passende wijze’ wat voor je naaste te betekenen. Dat kan op verschillende manieren waarbij je zelf aan kunt geven wat je prettig vindt en wat mogelijk is. Met wat aandacht of een autoritje is iemand vaak enorm geholpen. Denk erover na en geef u op bij bovenstaande contactpersonen. Ook kun je daar terecht met eventuele vragen. Van harte aanbevolen.

Vrijwillige hulpverlening Arnemuiden