Collecte en giften – aangepast internetadres

De gemeente is financieel van u en jou afhankelijk. Op verschillende manieren kan daarin worden bijgedragen: bijvoorbeeld via de collecten of via een gift.

De financiele verplichtingen van de gemeente hebben onder andere betrekking op:

  • kosten van het pastoraat;
  • beheer en de vaste lasten van kerkelijke gebouwen en pastorie;
  • de rente en aflossingen op de leningen voor nieuwbouw/renovatie;
  • diaconale ondersteuning.

Er zijn twee mogelijkheden om een bedrag over te maken:

1. Door middel van een iDEAL betaling  via deze link. Het is daarbij mogelijk om per collecte (per doel) een bedrag op te geven. U kunt er eventueel voor kiezen om anoniem een bedrag voor de digitale collecte te geven.

Let op: tot en met 30 november 2020 was een ander internet-adres in gebruik voor het overmaken van collecte via iDeal. Vanaf 1 december 2020 dient u bovengenoemde link te gebruiken.


2. Door middel van een overschrijving per bank. Hiervoor kunnen de volgende bankrekeningen gebruikt worden:

Kerkrentmeesters: NL97 RABO 0303 8018 24
Diaconie: NL81 RABO 0303 8139 46

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Collecte en giften – aangepast internetadres