Beleidsplan 2020-2024

De kerkenraad heeft haar beleidsplan vastgesteld en gepubliceerd voor de jaren 2020 tot en met 2024. De essentie daarvan is:

  • De Heilige Schrift is de enige bron en norm voor het kerkelijk leven
  • Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Nederlands Hervormde Kerk
  • Schriftuurlijke prediking heeft een centrale plaats in het gemeenteleven
  • In de bediening van de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) belijdt en ervaart de gemeente de gemeenscap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God
  • De gemeente belijdt het algemeen, ongetwijfeld Christelijk geloof

Beleidsplan 2020-2024