Handout beschikbaar: Gemeenteavond Statenvertaling / Herziene Statenvertaling

Op 24 januari werd een gemeenteavond gehouden rondom de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling in hun onderlinge verhouding.

Beide vertalingen van Gods Woord worden in de hervormde gemeente van Arnemuiden breed gebruikt en gewaardeerd. Niet iedereen denkt hetzelfde over de wenselijkheid om de HSV ook in de erediensten te gebruiken. De kerkenraad is al jaren bezig met zorgvuldige besluitvorming op dit punt.

Op uitnodiging van de kerkenraad heeft dr. J. Hoek tijdens deze gemeenteavond de argumentatie voor de keuze voor Statenvertaling danwel Herziene Statenvertaling geprobeerd te verduidelijken.

De handout van de lezing van dr. Hoek is hieronder beschikbaar.

Handout beschikbaar: Gemeenteavond Statenvertaling / Herziene Statenvertaling