De Bijbel heeft geen titel…

Ds. ten Brinke, die vanuit onze gemeente een beroep ontving, citeerde in zijn preek in de morgendienst van 8 januari jl. kort iemand die zei: “De Bijbel heeft geen titel, maar áls de Bijbel een titel had gehad, dan zou het deze kunnen zijn: “Hij komt”.

In de Waarheidsvriend van 5 januari 2023 wordt dit citaat ook gebruikt, maar dan als toelichting op het jaarthema van de Gereformeerde Bond: “Zie, Hij komt”… Dit artikel is hierover voor u en jou beschikbaar. Van harte aanbevolen!

De Bijbel heeft geen titel…