Themanummer Waarheidsvriend: onze ziel

“We zien in onze cultuur een brede belangstelling voor het innerlijke leven. In boekwinkels zijn veel boeken en tijdschriften te vinden over psychische en spirituele zelfhulp. Door velen wordt een beroep gedaan op psychologen en coaches. We zien een verlegenheid ten aanzien van het omgaan met de ziel, het inwendige leven. Er is medisch veel mogelijk, technisch is zoveel bereikt en door social media zijn we verbonden aan platforms die beloven dat ze ons leven zullen veraangenamen. Maar we weten niet meer hoe we moeten omgaan met onze ziel. We leven zo intens ‘naar buiten’ dat we de weg ‘naar binnen’ niet meer kennen. “(ds. A. Goedvree, “De weg naar binnen”, Waarheidsvriend #45, 9 november 2023)

In het themanummer “Onze ziel” van de Waarheidsvriend wordt vanuit verschillende perspectieven aandacht gegeven aan “onze ziel”. Van harte aanbevolen om te lezen!

Themanummer Waarheidsvriend: onze ziel