UITNODIGING! Kerstviering op Tweede Kerstdag!

De kerstviering van de zondagsschool wordt gehouden D.V. tweede kerstdag om 10.00 uur in de kerk. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. U en jij bent van harte welkom!

Het thema; Gloria, prijs Hem, Hij is het waard!

Zoals gewoonlijk mogen de kinderen tijdens de kerstviering in de kerk enkele bekende liedjes meezingen op het grote podium. Hieronder staan de liedjes die we met elkaar hopen te zingen. Als je die liedjes thuis al een beetje oefent, dan kun je voluit meezingen.

Lied 1: Machtig God

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U;
glorie voor Uw naam.
Lam van God, hoogste Heer',
heilig en rechtvaardig
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid!

Lied 2: Eeuwenlang geleden

Eeuwenlang geleden in een donker dal
zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
en er zongen eng'lenkoren door de nacht.
Ze zongen "Gloria, gloria"
voor het kindje klein en teer.
Ze zongen "Gloria, gloria"
voor de allerhoogste Heer'.
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
maar het wonder is gebleven
ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme stal
eren wij nu als de Koning van 't heelal.
Wij zingen "Gloria, gloria"
voor het kindje klein en teer.
Wij zingen "Gloria, gloria"
voor de allerhoogste Heer'.

Aan het eind van de kerstviering wordt er aan alle kinderen iets lekkers en iets te lezen uitgedeeld.

Kom je ook?

De kerstviering is ook te volgen via de livestream van de kerk en natuurlijk via de kerkradio. De kerkradioluisteraars die bekend zijn krijgen de liturgie thuisbezorgd. Wilt u ook een liturgie ontvangen? mail dan naar dit mailadres en wij bezorgen u graag een exemplaar.

Wij wensen u en jou alvast gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!

Team zondagsschool ‘Samuël’

UITNODIGING! Kerstviering op Tweede Kerstdag!