Themanummer ‘Leven met een beperking’ van de Waarheidsvriend

Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dat is de hoge positie van de mens. De mens is het hoogtepunt van de schepping, de onderkoning die heersen mag. Dat beeld van God zien we ook terug in onze gehandicapte naaste, hij of zij die geboren is met een beperking. Als met de ogen van Hem kijken we naar de ander. (bron: blog van P.J. Vergunst)

Het themanummer van de Waarheidsvriend (van 10 februari 2022) over ‘leven met een beperking’ vindt u via onderstaande knop.

Themanummer ‘Leven met een beperking’ van de Waarheidsvriend