Erediensten en bijeenkomsten vanaf 23 december 2021

Naar aanleiding van de recente persconferenties informeert de kerkenraad en de kerkrentmeesters u over de aanscherping van maatregelen bij onze kerkdiensten en bijeenkomsten. Deze aangescherpte maatregelen gaan per direct in. Het is met pijn in ons hart dat we opnieuw extra maatregelen moeten nemen, we hopen en bidden dat dit van korte duur mag zijn.

We roepen iedereen op zich te houden aan de basisregels. Blijf thuis bij klachten, was en desinfecteer uw handen, hoest en nies in de elleboog en bewaar afstand tot elkaar.

Kerkdiensten

  • Voor de erediensten zullen voorlopig minder personen worden uitgenodigd zodat een ruime 1,5m kan worden gehouden en we extra ruim uit elkaar kunnen zitten. Het is daarom nodig dat begeleiders u een plaats aanwijzen, wilt u dit alstublieft respecteren?
  • Wanneer u aan de beurt bent wordt u op de gebruikelijke wijze via kerktijd.nl uitgenodigd, accepteer deze uitnodiging graag snel.
  • Wij vragen u om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u plaats heeft genomen in de bank mag u deze afzetten.
  • Het zingen tijdens de dienst kent geen beperkingen, wel houden we de voorzang nog achterwege.

Aanvangstijd middagdienst
De middagdiensten beginnen steeds om 15:30h. Vanwege het dringende advies om na 17:00 geen bijeenkomsten te beleggen zal voorlopig geen derde dienst meer gehouden worden. De oudejaarsdienst op vrijdag 31 december D.V. zal niet ’s avonds plaatsvinden maar ook om 15.30u beginnen.

Verenigingen

De verenigingen wordt gevraagd geen bijeenkomsten te organiseren. Voor jongeren tot en met 17 jaar zijn buitenactiviteiten tot uiterlijk 17:00u toegestaan.

De kerkenraad en kerkrentmeesters
23 december 2021

Erediensten en bijeenkomsten vanaf 23 december 2021