Themabrochure “Gemeente ben je samen”

Bij de start van het winterwerk is het goed om na te gaan wat het eigenlijk betekent om “gemeente” te zijn. De Waarheidsvriend, de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland bracht een themanummer uit over het “gemeentezijn”.

Over de Waarheidsvriend

Ongeveer 9.000 abonnees vinden “de Waarheidsvriend” wekelijks op de mat. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Meer weten? Bekijk onderstaande video van de redactie.

Themabrochure “Gemeente ben je samen”