Digitale weekbrief ontvangen?

U leest waarschijnlijk de weekbrief op de website van de kerk. Die bevat (vanwege de privacy-wetgeving) geen persoonlijke informatie over gemeenteleden.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat u graag met de gemeenteleden wilt meeleven in gevallen van ziekte, geboorte en overlijden.

Om in deze behoefte te voorzien willen wij u de mogelijkheid bieden om de weekbrief, inclusief de namen van gemeenteleden, per email te ontvangen.

U dient dan uw emailadres door te mailen naar de scriba.

Gemeenteleden die niet over een emailadres beschikken kunnen wellicht een familielid vragen hun emailadres door te geven zodat er toch meegeleefd kan worden. Mocht dit ook niet mogelijk zijn dan kunt u de weekbrief later thuisbezorgd krijgen na telefonisch verzoek aan de scriba.

Digitale weekbrief ontvangen?