Beroepingswerk (update 13  september 2023)

Onze kerkenraad heeft op 13 september het beroep uitgebracht op ds. H.J.T. Lubbers uit Woudenberg.

Zondag 24 september zal ds. Lubbers in de morgendienst op beroep komen preken. Uiterlijk woensdag 4 oktober zal ds. Lubbers zijn beslissing bekend maken.

Wilt u het beroepingswerk, en ds. Lubbers en zijn gezin, blijven gedenken in uw gebeden, opdat de Heere, op Zijn tijd, een predikant aan onze gemeente wil verbinden? 

Beroepingswerk (update 13 september 2023)