Van facebook naar Instagram

Vanwege technische redenen is de facebook-pagina van HervormdArnemuiden plotseling geblokkeerd. Vanwege beleidsveranderingen bij Facebook zou dit tot gevolg kunnen hebben dat we helemaal moeten stoppen met de facebook-pagina. Om in de tussentijd toch berichten met elkaar te kunnen delen, is een Instagram-account aangemaakt: hervormdarnemuiden. Uiteraard blijven de weekmededelingen en de website zelf de voornaamste bron van berichtgeving, maar voorlopig wordt daar dus Instagram aan toegevoegd. Wees welkom om ons op Instagram te volgen!

Van facebook naar Instagram