Update corona maatregelen

25 maart 2020

Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. Hieronder zijn de maatregelen die we als gemeente hebben genomen op een rij gezet. De maatregelen die genomen moeten worden in de bestrijding van het coronavirus kunnen ons bang maken. We weten echter uit Gods Woord dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn, maar onze begeerten door bidden en smeken met dankzegging bij God bekend mogen maken. Hij belooft dan dat Zijn vrede onze harten en gedachten zal bewaken door Jezus Christus. Wat geeft dat rust in deze hectische tijd!

Zondagse erediensten

Bijeenkomsten met meer dan 30 personen zijn voorlopig verboden. Daarom kunnen de kerkdiensten tot juni alleen nog online worden bijgewoond. Alle diensten worden uitgezonden met beeld en geluid. De organist en een minimale bezetting van de kerkenraad zijn bij de dienst aanwezig.

Kunt u echt niet thuis luisteren, of kent u iemand die geen mogelijkheid heeft om thuis mee te luisteren? Neem dan contact op met de scriba voor een passende oplossing.

Pastoraat

Onze predikanten dragen zorg voor het bezoeken van de zieken. Hierbij wordt telkens gekeken wat mogelijk is. Jubileumbezoeken vinden alleen plaats na voorafgaand overleg met de betrokkene(n). Mocht u behoefte hebben aan contact of een pastoraal gesprek, schroom niet contact met ons op te nemen. We zijn altijd bereid om u ter wille te zijn. Dat kan door een bezoek of ook telefonisch.

Uitzending met beeld en geluid

Vanwege de uitzonderlijke situatie is besloten om de diensten tijdelijk ook met beeld uit te zenden. Omdat uitzending met beeld momenteel niet mogelijk is via KerkOmroep is er een nieuw YouTube kanaal opgezet. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om via KerkOmroep mee te luisteren.

 • Klik hier om de dienst met beeld en geluid mee te beleven.
 • Klik hier om via KerkOmroep mee te luisteren (alleen geluid).

Collecten

Een flink deel van de inkomsten van de kerk wordt normaal gesproken ingezameld via de collecten in de eredienst. Dat vanwege de maatregelen m.b.t het coronavirus de directe opbrengsten tijdens de collecten sterk terugvallen mag duidelijk zijn.

De kosten van het pastoraat, beheer en de vaste lasten van kerkelijke gebouwen en pastorie alsmede de rente en aflossingen op de leningen voor nieuwbouw/renovatie gaan gewoon door. Om het mogelijk te maken om aan onze verplichtingen te voldoen, vragen wij u als gemeente en gasten, uw verantwoordelijkheid hierin te verstaan. Wij doen daarom een vriendelijk maar ook dringend beroep om zowel de kerkrentmeesters als de Diaconie te blijven ondersteunen.

Er zijn twee mogelijkheden om uw gift over te maken:

1) Door middel van een iDEAL betaling  via deze link. Het is niet mogelijk om per collecte een bedrag op te geven. De gift wordt in verhouding verdeeld tussen de diaconie en kerkrentmeesters.

2) Door middel van een overschrijving per bank. Hiervoor kunnen de volgende bankrekeningen gebruikt worden:

 • Kerkrentmeesters: NL97 RABO 0303 8018 24
 • Diaconie: NL81 RABO 0303 8139 46

Afgelasting activiteiten

De kerkenraad heeft besloten dat alle bijeenkomsten tot nader order worden uitgesteld. Zodra de activiteiten weer worden opgestart zult u hierover worden geïnformeerd.  Het gaat hierbij om:

 • Zondagschool
 • Catechisaties met uitzondering van de belijdeniscatechese
 • Repetities van zowel het koor de Lofstem en als van het kinderkoor Jubilate
 • Clubavonden van jeugdclub ‘Wees een Zegen’
 • De vrouwenochtenden
 • Mannenvereniging Boaz
 • Vrouwenvereniging Lydia
 • Jeugdclub “Wees een Zegen”
 • Vergaderingen kerkenraad en kerkrentmeesters
 • Er is voorlopig geen verkoop van collectemunten. Er zal een extra verkoopmoment worden aangekondigd zodra de situatie dat toelaat.

De belijdeniscatechese gaat dus wel door op vrijdag om 19:30h. “Thuisblijvers” kunnen de catechese volgen via de live-stream.

Kerkbode

Voor de gemeenteleden die normaal gesproken de kerkbode ophalen in de kerk wordt deze verzonden per post.

Overige maatregelen

 • De diaconie zal voorlopig geen kerkradioluisteraars bezoeken;
 • De kerkenraad ziet af van de geplande huisbezoeken.
Update corona maatregelen