Herzien besluit gemeentezang

Het zal u zijn opgevallen dat omtrent het zingen al snel een ander besluit is genomen dan staat vermeld in de informatiebrief. De reden is dat er kort na onze berichtgeving via de landelijke Protestantse Kerk en Classis Walcheren nieuwe informatie is verstrekt.

De landelijke Protestantse Kerk heeft recent een protocol ‘zingen tijdens kerkdienst’ gepubliceerd. Tevens is op 8 juli jl. een rekenmodule beschikbaar gesteld voor ‘risicotaxatie geventileerde ruimten waar wordt gezongen’.

Met behulp van deze rekenmodule kunnen kerkenraden eenvoudig zien of hun kerkgebouw geschikt is om te zingen. Of zingen in het kerkgebouw verantwoordt is hangt af van het aantal bezoekers, de totale zangduur, de grootte van het gebouw en de mogelijkheden goed te kunnen ventileren. In 2018 is het ventilatiesysteem van de kerk gereviseerd en bij de nieuwbouw van zaal Ichtus is een goed ventilatiesysteem voorzien, deze systemen hebben voldoende capaciteit.

Door ons is de risicotaxatie uitgevoerd voor zowel de kerk als zaal Ichtus. De uitkomst is dat deze taxaties ruimschoots voldoen.

Op basis van deze resultaten heeft de kerkenraad besloten vanaf zondag 19 juli a.s. in de kerk weer op samenzang over te gaan.

We doen dit gematigd, we zingen allen maar niet voluit, met minder zangmomenten en minder verzen. Niet alléén de totale tijdsduur van zang tijdens de dienst is van belang maar ook de interval tussen de zang. Vandaar de keuze voor minder zangmomenten met voldoende tijd ertussen voor de luchtverversing. Vanwege de beperkte plafondhoogte onder de galerij worden degenen die daar zitten verzocht niet mee te zingen (neuriën mag uiteraard).

Herzien besluit gemeentezang