Gemeenteavond woe 2 november 2022

Als de Heere wil en wij leven, hopen onze gemeenteleden Jozias, Martha, Faith en Honor van Belzen begin 2023 voor langere tijd te verhuizen naar Brazilië. Hun verlangen is om hoop te brengen op plaatsen waar deze ver te zoeken is. Binnenkort is dat in en aan de rand van een sloppenwijk in Niteroí. Hoop brengen in de rauwheid van het leven. Hoop op een betere toekomst, door onderwijs en omzien naar de ander. Hoop ook op een hoger niveau. Dat is, hoop op een betere toekomst die verscholen ligt in het goede nieuws over Jezus Christus.

Tijdens de gemeenteavond willen ze ons meenemen in het verhaal van deze missie. Aan de hand van beeldmateriaal zullen ze vertellen waarom er daar zo weinig hoop en toekomstperspectief is. Ook gaan ze in op de hulp die zij gaan bieden. Daarnaast wordt kort stil gestaan bij stichting Glimlach van hoop. Deze stichting is opgericht om dit soort kleinschalige missionaire initiatieven te steunen. De familie van Belzen hoopt met hun verhaal onze gemeente niet alleen te informeren over hun missie, maar er ook bij te betrekken. Bovenal hopen ze de gemeente verder te betrekken bij Gods grote missie, waarin we allemaal een klein radertje mogen zijn. Dichtbij in onze eigen omgeving of verder weg, zoals in Brazilië.

U en jij bent van harte welkom om langs te komen op deze gemeenteavond. Inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang om 20:00 uur.

Gemeenteavond woe 2 november 2022