Dr. Klaassen aanvaard verzoek Bijbels Beraad Man/Vrouw

Dr. Klaassen is door het bestuur van stichting Bijbels Beraad Man/Vrouw gevraagd bij hen in dienst te treden. Deze stichting verzorgt toerusting aan kerken en christenen op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en de thematiek van LHBT. Zie voor meer informatie hier en hier.

Na enige weken van bezinning heeft dr. Klaassen besloten het verzoek om in dienst te treden bij Stichting Bijbels Beraad m/v te aanvaarden. Hij hoopt zich in te zetten voor verdere uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting op het gebied van voorlichting en toerusting rondom huwelijk en seksualiteit voor kerken en christenen in Nederland.

Het moment van indiensttreding en afscheid van de Hervormde Gemeente Arnemuiden wordt op een later moment vastgesteld.

We vragen u en jou om dr. Klaassen, zijn vrouw, zijn gezin en onze gemeente te gedenken in uw/jouw gebeden.

Dr. Klaassen aanvaard verzoek Bijbels Beraad Man/Vrouw