Erediensten en bijeenkomsten vanaf 25 september 2021

De kerkenraad en de kerkrentmeesters informeren u hierbij over praktische zaken rondom onze kerkdiensten en bijeenkomsten, vanaf DV 25 september a.s.

Voor de kerkdiensten komt de 1,5 meter maatregel te vervallen, gepaste afstand houden blijft het advies.

  • Er voorlopig circa 400 personen uitgenodigd voor in de kerk zelf, dat is ongeveer 75% van de zitplaatsen.
  • In de korte bankjes aan de linkerzijde (glasdeurzijde) behouden we nog wel 1,5 meter afstand voor degene die daar prijs op stelt. Als u daarvan gebruik wilt maken geef dat dan bij binnenkomst aan bij de koster.
  • De overige banken worden allen bezet, wel houden we daar meer ruimte. In de middenbanken gaan we uit van (2x) 5 personen in plaats van de gangbare 6 personen.
  • In zaal Ichthus houden we voorlopig eveneens meer ruimte aan, we gaan daar uit van circa 60 personen, ongeveer 50% van de zitplaatsen.
  • In de kerk en in zaal Ichtus blijven we goed ventileren, de ventilator draait harder dan gebruikelijk ( u hoort die dus beter) en de ramen en torendeuren blijven (ook in de koudere periode) open staan. We vragen uw begrip daarvoor.
  • Het zingen tijdens de dienst kent geen beperkingen, wel houden we de voorzang nog achterwege.

Doordat er vooralsnog sprake is van deze beperking blijven we voorlopig met het uitnodigingssysteem werken, mede om een piek in bezoekersaantal te voorkomen.

Vanaf nu wordt u vaker uitgenodigd, tenminste één en soms twee maal per zondag. Houdt dus uw mail goed in de gaten en accepteer de uitnodigingen consequent.

Tijdens de doordeweekse bijeenkomsten geldt ook het advies om gepaste afstand te houden, geef elkaar de ruimte. Ventileren is belangrijk, we vragen de leiding van de verenigingen om het ventilatiesysteem in de betreffende zaal tijdig aan en uit te schakelen.

Na anderhalf jaar van beperkte samenkomst zijn we dankbaar dat we weer met een groot deel van de gemeente kunnen samenkomen. Het voelt nog wat onwennig maar het is fijn dat het gemeenteleven weer naar zijn vroegere ritme terugkeert. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de erediensten en doordeweekse bijeenkomsten allerminst vanzelfsprekend zijn. We mogen de Heere dan ook zeker dankbaar zijn dat hij ons dit samenzijn teruggeeft. We bidden ook dat we, nu we met meer samenkomen, gespaard mogen blijven voor corona. We hopen dat ook bij u het verlangen leeft om het gemeente-zijn opnieuw gestalte te geven, we vragen uw gebed daarvoor, Zijn leiding hebben we daarvoor hard nodig.

De kerkenraad en kerkrentmeesters
21 september 2021

Erediensten en bijeenkomsten vanaf 25 september 2021