Belijdenis doen – Waarheidsvriend

Sinds jaren is het in veel gemeenten een vast gebruik dat op zondag voor Pasen of met Pasen de dienst voor openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt. Nu vanwege de coronamaatregelen op veel plaatsen catechisatie online of om de week in kleine groepjes werd gegeven, zullen de nieuwe lidmaten dit jaar meer verspreid over de komende maanden hun jawoord geven.

De “Waarheidsvriend” publiceert al jaren een speciale “belijdenis”-editie van het weekblad vlak voor Pasen. De redactie heeft ervoor gekozen het belijdenisnummer ook dit jaar op het gebruikelijke tijdstip uit te brengen, zodat het dit hele seizoen beschikbaar is om uit te delen aan de belijdeniscatechisanten. En om nog een groter publiek met deze uitgave te bereiken, is er een digitale versie die vrij verspreid mag worden!

Belijdenis doen – Waarheidsvriend